En god start i livet

Arbeiderpartiet satser på barn og unge

En god barndom varer hele livet. Den skaper trygge voksne som bidrar positivt i arbeidsliv og fritid. Derfor er gode barnehager, skoler og fritidstilbud noen av våre beste investeringer. At kommunens femteklassinger har solid fremgang i leseferdigheter, viser at vi får det til. Og for de som faller utenfor, vil vi at hjelpen alltid skal være nær. For en god start i livet gjør framtida bedre - både for de unge og for kommunen vår.


En god start i livet er avgjørende for et godt liv som ung og voksen. Larvik kommune tar dette på alvor, og har satset mye på tiltak rettet mot de yngste innbyggerne våre. 5 familiesentre, god barnehagedekning, velfungerende skoler av ulik størrelse og en barneverntjeneste i stadig utvikling er gode tiltak som skal bygges videre på.
 

Selv om mye er bra, vil vi i Larvik Arbeiderparti at det skal gjøres enda mer for at barn og unge skal oppleve å lykkes her i livet, for de er en fantastisk ressurs for hele samfunnet.

Larvik Arbeiderparti vil bl.a.:


* Sikre graderte betalingssatser og søskenmoderasjon i og på tvers av barnehage og SFO, samt senke maksprisen i SFOFokusere på skolenes innhold

* At alle skoler skal tilby kvalifisert leksehjelp, blant annet ved av hjelp av frivillige

* At det jobbes individuelt og målrettet med elever som har et bekymringsfullt høyt fravær, med mål om å øke tilstedeværelse på skolen og å få en meningsfull fritid.

* Styrke tverrfagligheten, og sørge for at flere yrkesgrupper skal jobbe i skolen

* Styrke skolehelsetjenesten og helsestasjoner for ungdom

* Øke kunnskap om psykisk helse i skolen

* Etablere ”Second Home”, som er et tilbud til ungdom om en møteplass for blant annet å gjøre lekser, og delta i uorganiserte fritidsaktiviteter 

* Opprette en utlånsentral beliggende sentralt i kommunen med utlån av utstyr som ski, skøyter, sykler. Dette inspirert av BUA (Barn-Unge-Aktivitet), et nettverk av utlånsentraler i 54 kommuner i Norge

* Tilby flere sommerjobber organisert av kommunen for å gi flere unge en tidlig inngang til arbeidslivet


Er du enig? Stem Arbeiderpartiet – og husk, det er 2 valg – kommune og fylke.

Grunnlaget blir lagt tidlig
Grunnlaget blir lagt tidlig
Muligheter for alle - det er viktig det
Muligheter for alle - det er viktig det
Tid til undring - tid til læring. Nysgjerrige og undrende unger er flott
Tid til undring - tid til læring. Nysgjerrige og undrende unger er flott

Er du enig med Larvik Arbeiderparti om En god start i livet?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker