Et seriøst arbeidsliv

Arbeiderpartiet om næring, arbeid og kommunen som arbeidsgiver

Arbeid til alle er vårt viktigste mål. For å skape full sysselsetting og god velstandsutvikling, er det nødvendig med et mangfold av bedrifter som lykkes, og som bidrar til en sterk verdiskaping. Arbeid er avgjørende for verdiskapingen og bygging av velferd, og er en viktig del av det sosiale limet som bringer menneskene sammen og gir muligheter for å løfte i flokk.

Larvik kommune har seriøsitet-bestemmelser med utgangspunkt i Skiensmodellen, vedtatt for noen år siden. De inneholder etiske standarder som inngår i anskaffelses reglementet, bl.a. flere forhold vedtatt i ILO-konvensjoner og med krav om lærlinger.

Larvik Arbeiderparti har programfestet at kommunen skal benytte seg av de strengeste seriøsitet-bestemmelser som er tilgjengelige ved kontraktsinngåelser og det er å tide å se på de på nytt.

Vi vil at Larvik skal bli en skatteparadisfri kommune. At det kommer inn anbud fra selskaper der overskudd havner i skatteparadiser er kanskje ikke et stort problem i dag, men det gjelder å forebygge og sende ut et signal om hva som er akseptabel etisk standard i Larvik kommune. Det forteller også norske bedrifter, inkludert bedrifter i Larvik, at vi ikke ønsker at de skal ha andre vilkår enn utenlandske firmaer. Vi vil stille krav om mer dokumentasjon når det gjelder attester om skatt og restanse på avgift i konkurransegrunnlaget når kommunen legger ut anbud, nettopp for å sikre likebehandling mellom norske og utenlandske foretak. Hvorfor skal norske firma dokumentere skatt, men ikke et selskap i et skatteparadis?

Arbeiderpartiet skal være en garantist for at alle ansatte i Larvik kommune skal ha et godt arbeidsmiljø. Vi skal være tydelige på arbeidsgiverrollen og støtte oppunder at trepartssamarbeidet fortsetter og er aktivt. Larvik Arbeiderparti jobber for at hovedregelen skal være faste og hele stillinger. Vi mener at dette vil gi best mulig tjenester for innbyggerne og trygge de ansatte sine arbeidsvilkår.

Larvik Arbeiderparti vil:

* Sikre et seriøst arbeidsliv og lærlingplasser ved at kommunen skal benytte seg av de strengeste seriøsitet-bestemmelsene som er tilgjengelige ved kontraktsinngåelser

* Sørge for at Svartebukt Havn har vilkår slik at havna kan opprettholdes 

* Jobbe for videreføring og styrking av Larvik som transport- og godsknutepunkt

* Videreutvikle Larvik havn med jernbaneforbindelse for gods 

* Ha tydelige og forutsigbare rammer for næringslivet

* Jobbe for å få flere statlige arbeidsplasser til Larvik  

* Være en pådriver for å videreutvikle landbruket i alle deler av kommunen

* Legge til rette for økt samarbeid innenfor matproduksjon og videre foredling

* Videreutvikle Berganmoen industriområde

* Ikke konkurranseutsette offentlige tjenester

* At tjenester som i dag er privatisert, skal vurderes utført av kommunen selv.

* At Larvik kommune fortsatt skal være ledende i antall lærlingplasser, og øke dette fra 50 til 70 totalt – innenfor flest mulig fagbrevområder

* Satse på egne ansatte, slik at innleie skal benyttes i så liten grad som mulig

* Tilrettelegge for at egne ansatte kan ta etter- og videreutdanning

Er du enig? Stem Arbeiderpartiet – og husk, det er 2 valg – kommune og fylke.

Foto: Claudio Hirschberger

Arbeidsplass

Jobb igjen
Jobb her og

Er du enig med Larvik Arbeiderparti om Et seriøst arbeidsliv?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker