Kommunestyrekandidat

Espen Hetty Carlsen

Espen Hetty Carlsen

Espen Hetty Carlsen er et kjent navn for mange. Nå er han i kommunestyret Arbeiderpartiet. Verdiene hans er engasjement, fellesskap og åpenhet. Han brenner for å skape gode vilkår for; – et lokalt helsevesen som takler en voksende andel av eldre, virkemidler som fremmer folkehelsen – et attraktivt næringsliv i kommunen – et allsidig og inkluderende skole- og fritidstilbud.