Kommunestyrekandidat

Turid Løsnæs

Turid Løsnæs er gruppeleder i inneværende periode. Hun bor på Østre Halsen, og har bakgrunn som sosionom og er nå pensjonist.

Turid Løsnæs

Bli bedre kjent med Turid Løsnæs:

Verdiene til Turid er likeverd, rettferdighet og solidaritet.   Hun er en engasjert politiker som brenner for gode oppvekstvilkår for barn og ungdom og en trygg eldreomsorg samt at nærmiljøet vårt må ivaretas. Boligutbygging, veier, skoler og barnehager må ses i en sammenheng er hun helt klar på. Ikke så rart kanskje, siden hun har mange år bak seg i planutvalget.

Foto: Lise Reng