Kommunestyrekandidat

Hugo S. Carlsen

Hugo Skau Carlsen har lang fartstid i kommunestyret bak seg, men har tatt ei pause på 4 år. Ganske smart å se politikken utenfra en periode. Hugo har flyttet fra Skreppestad til Torstrand i mellomtida. Yrkesbakgrunnen hans er verktøymaker, klubbleder i 10.år på Smelteverket og 6 år personalsjef samme sted, siste 15.år miljøarbeider i Omsorgstjenesten for funksjonshemmende i Larvik kommune. Han ble pensjonist 01.01.2019.

Hugo S. Carlsen

Bli bedre kjent med Hugo S. Carlsen:

Verdiene til Hugo er fellesskapsløsninger, frihet, solidaritet, rettferdighet og like muligheter for alle.

Alle som kjenner Hugo vet at han brenner for fellesskapsløsninger. Når han skal beskrive det selv, så blir det: Trygg oppvekst for barn og unge, rimeligere SFO, bedre rammevilkårene for bredde idretten, rusfrie nærmiljø tiltak for barn og unge og mer av gang og sykkelveier for sikre skoleveier.

Han drømmer om at det i Larvik skal bli et prøveprosjekt der SFO.er gratis og en naturlig del av skolehverdagen. Det vil ikke forundre oss om han får til det.

Foto: Lise Reng