Kommunestyrekandidat

Hilde Lorentzen

Hilde Lorentzen er en helt ny kandidat på Larvik APs liste. Klart vi ønsker nye kandidater velkommen.

Hilde Lorentzen

Bli bedre kjent med Hilde Lorentzen:

Hilde bor på Langestrand.

Hun er utdannet samfunnsviter og har bakgrunn som journalist. Nå er Hilde organisasjonsmedarbeider i Vestfold Arbeiderparti. 


Verdiene til Hilde er rettferdighet, likeverd og fellesskap.


Hilde brenner for å forsvare den norske velferdsmodellen, med omfordeling og mindre forskjeller og et inkluderende samfunn hvor alle mottar etter behov og yter etter evne. Hun brenner også for det grønne skiftet med miljøvennlig alternativer, økologisk og kortreist mat, mer opplevelser og mindre forbruk.