Representant

Harald Schrøder

Harald Schrøder er født og oppvokst på Steinsholt, og der bor han fortsatt. Han er utdannet maskiningeniør og drifts økonom.

Mesteparten av arbeidslivet har han drevet med prosjektering og salg av lagersystemer. Siden 2006 har han jobbet innen renovasjon i Sandefjord.

Harald Schrøder

Bli bedre kjent med Harald Schrøder:

Verdier som er viktige for Harald er å få til et bærekraftig samfunn basert på gjensidig respekt og toleranse.

Brenner gjør han, og det han brenner mest for er å opprettholde dagens kommunale tjenester, særlig i våre lokale kjerneområder. Hjertet banker særlig for Svarstad og for å videreutvikle Berganmoen som hovedindustriområde for Lågendalen.

Foto: Lise Reng