Årsmøter i A-laga

Det er tid for årsmøter i A-laga.

original_1478643169_237958

Berg A-lag har årsmøte 26.01.16 kl. 19 i Brødbua i Krabbegata. Arve Høiberg forteller bl.a. om hvor saken om gang- og sykkelsti Helgeroa - Stavern står.

Larvik A-lag har sitt årsmøte 28.01.2016 kl. 18.30. Sted: Folkets Hus.

Tjølling A-lags årsmøte er 28.01.2016 kl. 19. Sted: Tjodalyng SFO (2.etg)