Om Larvik Arbeiderparti

Larvik Arbeiderparti


Styret

 • Espen Hetty Carlsen

  Espen Hetty Carlsen er et kjent navn for mange. Nå er han i kommunestyret Arbeiderpartiet. Verdiene hans er engasjement, fellesskap og åpenhet. Han brenner for å skape gode vilkår for; – et lokalt helsevesen som takler en voksende andel av eldre, virkemidler som fremmer folkehelsen – et attraktivt næringsliv i kommunen – et allsidig og inkluderende skole- og fritidstilbud.

 • Sonja Mandt

 • Ann- Kristin Holt Kaupang

 • Atle Bonstad

 • Svein Morten Sørensen

 • Kåre Tørresdal

  Kåre Tørresdal har vært politisk aktiv i mer enn ett tiår. Han har framdeles "guts" til å delta i politikken. Verdiene hans er rettferdighet, verdighet og respekt. Han brenner for helse og omsorg, spesielt for eldre og svake grupper. I tillegg brenner han for utdannelse på alle trinn.

 • Guro Kohlberg

  Guro Kohlberg er et nytt, friskt pust som i APs gruppe. Verdiene hennes er solidaritet, vilje og ydmykhet Hun brenner for at et hvert barn skal ha en trygg oppvekst, bli sett av flere og få hjelp til å utvikle ethvert personlig potensiale og at eldre og syke skal stimuleres til å ha en verdig hverdag, uavhengig om de bor hjemme eller på institusjon.

 • Anders Ragnhildrød

 • Guro Kohlberg

  Guro Kohlberg er et nytt, friskt pust som i APs gruppe. Verdiene hennes er solidaritet, vilje og ydmykhet Hun brenner for at et hvert barn skal ha en trygg oppvekst, bli sett av flere og få hjelp til å utvikle ethvert personlig potensiale og at eldre og syke skal stimuleres til å ha en verdig hverdag, uavhengig om de bor hjemme eller på institusjon.

Lokallag i Larvik Arbeiderparti

 • Berg Arbeiderlag

 • Kvelde og Hvarnes Arbeiderlag

 • Lardal Arbeiderlag

 • Østre Halsen Arbeiderlag

 • Sky Arbeiderlag

 • Tjølling Arbeiderlag