Våre politikere

Kommunestyrerepresentanter


Kommunestyret

 • Rune Høiseth

  Ordfører

 • Turid Løsnæs er gruppeleder. Verdiene hennes er rettferdighet, likeverdighet, solidaritet. Turid vil i kommende periode jobbe for å sikre gode oppvekstvilkår for barn og ungdom, og en verdig og trygg eldreomsorg. Nærmiljøet må ivaretas. Uavhengig av om du bor i byen eller i et tettsted, så skal du oppleve at kommunen er et godt sted å leve.

 • Elin Saga

  Elin Sagas verdier er å være oppriktig, raus og energisk Hun brenner for: «Jeg vil ha gøy på landet og liv i byen». Trygge og engasjerte nærmiljøer. Høy kvalitet i skolen – større vekt på estetiske fag og praktiske ferdigheter. Oppskriften på en fremtidsrettet kommune, der mennesker vil leve, er et aktivt land- og skogbruk, gode arbeidsplasser og et rikt kulturliv.

 • Andre Lysnes

 • Elin Nylands verdier er: Pålitelighet, solidaritet og åpenhet. Hun brenner for gode oppvekstvilkår for alle barn. Barn og unge er fremtiden vår, og det er vårt felles ansvar å sørge for at det er godt å vokse opp i Larvik. Helhetlig tenkning må til for å sikre nødvendig kompetanse i fremtiden og vi må ha trygge og sikre bomiljøer.

 • Guro Kohlberg

  Guro Kohlberg er et nytt, friskt pust som i APs gruppe. Verdiene hennes er solidaritet, vilje og ydmykhet Hun brenner for at et hvert barn skal ha en trygg oppvekst, bli sett av flere og få hjelp til å utvikle ethvert personlig potensiale og at eldre og syke skal stimuleres til å ha en verdig hverdag, uavhengig om de bor hjemme eller på institusjon.

 • Ragnar Johannessen

  Ragnar Johannessen er en veteran i kommunestyret. Verdiene hans er solidaritet - i alle sammenheng. Han brenner for å bidra politisk til at vi har gode likeverdige tilbud til kommunens innbyggere og at vi vil være en attraktiv kommune for fast bosetting og næringsetablering. Larvik Arbeiderparti føyer til at det Ragnar ikke vet om kommuneøkonomi er ikke verdt å vite

 • Liban Mohamed Ulusso

  Liban Ulusso representerer Arbeiderpartiet. Verdiene hans er likeverd, rettferdighet og respekt. Han brenner for ungdoms- og integreringspolitkk.

 • Rolf Geir Hillestad

  Rolf Geir Hillestad er solid forankret i LO. Verdiene hans er likhet, solidaritet og fagligpolitiske rettigheter. Han brenner for rettferdighet i samfunnet vårt, at alle skal ha de samme muligheter og rettigheter, enten du er rik eller fattig og er engasjert i arealplanlegging og samferdsel, samt sosial boligbygging.

 • Nawzad Amedi

  Nawzad Amedis verdier er frihet, rettferdighet og trygghet Han brenner for integrerings-saker og bedre arbeidsliv for innvandrere.

 • Espen Hetty Carlsen

  Espen Hetty Carlsen er et kjent navn for mange. Nå er han i kommunestyret Arbeiderpartiet. Verdiene hans er engasjement, fellesskap og åpenhet. Han brenner for å skape gode vilkår for; – et lokalt helsevesen som takler en voksende andel av eldre, virkemidler som fremmer folkehelsen – et attraktivt næringsliv i kommunen – et allsidig og inkluderende skole- og fritidstilbud.

 • Harald Schrøder

 • Liv Grinde

  liv.grinde@gmail.com 950 55 029

Styret

 • Espen Hetty Carlsen

  Espen Hetty Carlsen er et kjent navn for mange. Nå er han i kommunestyret Arbeiderpartiet. Verdiene hans er engasjement, fellesskap og åpenhet. Han brenner for å skape gode vilkår for; – et lokalt helsevesen som takler en voksende andel av eldre, virkemidler som fremmer folkehelsen – et attraktivt næringsliv i kommunen – et allsidig og inkluderende skole- og fritidstilbud.

 • Sonja Mandt

 • Ann- Kristin Holt Kaupang

 • Atle Bonstad

 • Svein Morten Sørensen

 • Harald Schrøder

 • Kåre Tørresdal

  Kåre Tørresdal har vært politisk aktiv i mer enn ett tiår. Han har framdeles "guts" til å delta i politikken. Verdiene hans er rettferdighet, verdighet og respekt. Han brenner for helse og omsorg, spesielt for eldre og svake grupper. I tillegg brenner han for utdannelse på alle trinn.

 • Guro Kohlberg

  Guro Kohlberg er et nytt, friskt pust som i APs gruppe. Verdiene hennes er solidaritet, vilje og ydmykhet Hun brenner for at et hvert barn skal ha en trygg oppvekst, bli sett av flere og få hjelp til å utvikle ethvert personlig potensiale og at eldre og syke skal stimuleres til å ha en verdig hverdag, uavhengig om de bor hjemme eller på institusjon.

 • Fred Sandmo Gundersen

 • Lene-Britt Johannesen

 • Gloria Isabel T. Odberg

 • Steinar Nyland

 • Anders Ragnhildrød