Våre politikere

Kommunestyrerepresentanter


Kandidater 2023-2027


Kommunestyret

  • Rune Høiseth er er vår ordførerkandidat.De fleste vet nok det allerede. Rune Høiseth har vært ordfører i Lardal og har nå nesten 8 år bak seg som ordfører i Larvik. Vi tror ikke vi røper en hemmelighet når vi sier at han gjerne vil fortsette som ordfører etter valget!

  • Elin Nyland er APs varaordførerkandidat. Hun er ei grepa dame! Elin er utdannet sosionom og jobber som veileder i NAV. Tidligere har hun bl.a. jobbet i skolen, SFO og barnevernstjenesten, så hun kjenner godt til mange av kommunens tjenester.

  • Pia Susanne Johansens bor i Stavern. Hun er faglært resepsjonist fra hotell- og restaurantbransjen og jobber som organisasjons arbeider i Fellesforbundet avdeling 7, med ansvar for ungdom og Riksavtalen/hotell- og restaurantbransjen.

  • Harald Schrøder er født og oppvokst på Steinsholt, og der bor han fortsatt. Han er utdannet maskiningeniør og drifts økonom. Mesteparten av arbeidslivet har han drevet med prosjektering og salg av lagersystemer. Siden 2006 har han jobbet innen renovasjon i Sandefjord.

  • Andre Lysnes har to perioder i kommunestyret bak seg og er nærmest som veteran å regne. Han gyver gjerne på den tredje. Andre bor på Langestrand, er utdannet innen økonomi:og jobber med rekruttering og bemanning.

  • Guro Kohlberg tar gjerne fatt på sin andre periode i kommunestyret. Guro bor nå på Nanset og har som bakgrunn aktivitør og vernepleier med spesialpedagogikk.Hun har tidligere vært miljøterapeut i sandefjordskolen og er nå vernepleier på dagsenter for eldre i Sandefjord.

  • Hugo Skau Carlsen har lang fartstid i kommunestyret bak seg, men har tatt ei pause på 4 år. Ganske smart å se politikken utenfra en periode. Hugo har flyttet fra Skreppestad til Torstrand i mellomtida. Yrkesbakgrunnen hans er verktøymaker, klubbleder i 10.år på Smelteverket og 6 år personalsjef samme sted, siste 15.år miljøarbeider i Omsorgstjenesten for funksjonshemmende i Larvik kommune. Han ble pensjonist 01.01.2019.

  • Liban Mohamed Ulusso tar gjerne fatt på sin andre periode i kommunestyret. Han bor på Torstrand og har studert statsvitenskap ved NTNU. Nå er Liban lærer på mottaks skole i Sandefjord.

  • Turid Løsnæs er gruppeleder i inneværende periode. Hun bor på Østre Halsen, og har bakgrunn som sosionom og er nå pensjonist.


Styret