Det handler om Larviks ungdom også.

Det er ikke likegyldig hvilke mål som settes for videregående skole. Les Kommentar fra Truls Vasvik og Nell Gaalaas-Hansen:

truls

Målstyring uten mål og mening? Vestfold Fylkeskommune bruker som så mange andre offentlige organisasjoner resultatmål som et viktig styringsverktøy for sin drift. Dette kan jo i utgangspunktet høres bra ut – men måler vi egentlig det som betyr noe?

Fylkeskommunen har ansvaret for den videregående opplæringen Den har derfor en særs viktig rolle med å få våre ungdommer ut i en jobb etter endt fagopplæring eller skolere dem for videre studier. Mange elever kommer aldri så langt dessverre, verken her i Vestfold eller andre steder i landet.

Et av resultatmålene som brukes i fylkeskommunen sitt budsjett, er ”Fullført og bestått”. Dette målet angir hvor stor andel elever og lærlinger som fullfører og består i løpet av fem år. Resultatmålet her er 75 prosent (nasjonalt mål), noe som betyr at en av fire IKKE vil fullføre og bestå i løpet av fem år. Er det greit at vi med åpne øyne planlegger utfra at 25 prosent av elevene ikke skal klare å fullføre og bestå? Hvilke liv vil alle disse få? Her har vi alle et stort ansvar både som politikere og medmennesker.

Videre er det fire ulike resultatmål knyttet til karakterer – og hvilket nivå disse skal ligge på. Skal disse resultatmålene ha noen som helst funksjon, må det være en sammenheng mellom målene og økonomiske tiltak som kan forbedre dem. På direkte spørsmål har vi fått beskjed om at dette ikke lar seg gjøre, da det er for mange eksterne faktorer som vil avgjøre dette.

I våre hoder faller da hele bunnen ut av resultatmålene på karakternivå – vi kan ikke styre en virksomhet i milliardklassen basert på mål som i stor grad styres av andre enn oss selv!

Vi kan imidlertid jobbe målrettet med det kanskje viktigste av alt: Trivsel på skolen. Her har vi allerede elevundersøkelser som forteller om hvordan elevene opplever hverdagen og hvor godt de trives på skolen.

Det er forsket på, og omtalt, i et stort antall artikler både i Norge og utlandet om sammenhengen mellom trivsel, økt kunnskap, forbedrede karakterer og andelen som fullfører og består.

Vestfold har i dag ikke noe resultatmål for trivsel, den muligens viktigste faktoren for å lykkes i skolearbeidet.

Arbeiderpartiet og SV vil derfor fjerne alle resultatmål om karakterer og heller fokusere på det som betyr noe – nemlig hvordan våre elever egentlig har det på skolen.