Espen Hetty Carlsen er ny leder i Larvik Arbeiderparti

Steinar Nyland ønsket ikke å fortsette som leder. Espen Hetty Carlsen ble valgt med akklamasjon av årsmøtet. Vi ønsker Espen og resten av styret lykke til med jobben. Foto: Dag Rune Kristiansen.

Avtroppende leder ønsker den påtroppende lykke til. Foto: Dag Rune Krsitiansen