Grønnere hverdag, tryggere trafikk, mer forebygging og et sunnere liv.

Dette er tittelen på samarbeids- og miljøplattformen mellom partiene Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Venstre og Sosialistisk Venstreparti.

original_1478638991_6910837

I går ble kommunestyret konstituert, og det er på tide å bekjentgjøre samarbeids- og miljøplattformen. Du finner den under vedlegg.

Bildet er tatt av Dag Rune Kristiansen