Hedret på Larvik Arbeiderpartis årsmøte

Et godt besøkt årsmøte hedret medlemmer som hadde vært medlemmer i 20, 30, 50 og 60 År!

Etter innlegg fra Vestfold Arbeiderpartis gruppeleder i fylkestinget, Arve Høiberg, overrakte han og Sonja Mandt hedersbevis til jubilantene. Bildet er av jubilantene og avtroppende leder Steinar Nyland. Foto: Dag Rune Kristiansen.

Jubilanter sammen med avtroppende leder Steinar Nyland.