Heia Larvik

Jeg er så inderlig lei det. Nok en gang blir vi presentert for Sandefjords fortreffelighet i avisa. Gleditsch sier absolutt ikke noe galt om Larvik. Det har han jo ingen grunn til, liksom jeg ikke har noen grunn til å si noe galt om Sandefjord. Det er sikkert en utmerket by å jobbe og bo i skriver Tove Lisbeth Vasvik i denne kommentaren.

original_1478639398_008387

Det jeg er lei, er at igjen blir NHOs kommune-NM brukt som bevis på at det går bra i Sandefjord og at Larvik sliter. Det vi må se på, er hva NHO faktisk måler. La meg nevne noen eksempler:

I avisa er det tatt fram at Larvik sliter med mangel på nyetableringer og attraktivitet. Ser vi på den historiske utviklinga når det gjelder nyetableringer er Larvik på vei oppover. Under overskriften Næringsliv, som danner grunnlaget for å måle attraktiviteten finner vi foruten nyetableringer, verdiskaping (gjelder bare AS’er), inntektsnivå, privat sysselsetting og privat sysselsettingsvekst.

Ja, gjennomsnittsinntekten i Larvik har blitt noe lavere, men vi har også flere eldre. Det kan henge sammen. I privat sysselsetting er Larvik rangert lavere enn før. Det som måles er sysselsatte i privat sektor og offentlige foretak som andel av total antall sysselsatte i prosent. Det at LKE KF opphørte og igjen ble en kommunal virksomhet har påvirka rangeringa. Faktum er at jo flere kommunale tjenester som privatiseres, jo høyere klatrer en kommune på NHOs barometer. Vi lever godt med ikke å score høyt her.

Når det gjelder privat sysselsettingsvekst har Larvik klatret 116 plasser siden 2011!

I tillegg har vi lavere arbeidsledighet enn Sandefjord og fra 4. kvartal 2013 til 4. kvartal 2014 ble det utviklet et høyere antall arbeidsplasser i Larvik enn i Sandefjord.

Velger vi i stedet å fokusere på Kommunebarometeret til Kommunal Rapport, gjør både Sandefjord og Larvik det veldig bra med h.h.v. 13. og 21. plass, men det gjør det bra på ulike områder.

På grunnskole scorer Sandefjord mye bedre enn Larvik med 135 plass kontra 252. Ser vi på eldreomsorg, er det omvendt. Der har Larvik 50. plassen, mens Sandefjord ligger 100 plasser bak. Når det gjelder økonomi ligger Sandefjord soleklart foran med en 9. plass mens Larvik er på 308. På kostnadsnivå derimot har Larvik en 17. plass mot Sandefjords 82. Det er store forskjeller på kultur og miljø og ressurser også. Larvik er på h.h.v 88. og 31. plass, mens tilsvarende for Sandefjord er 377. og 107. plass.

Min konklusjon er at både Sandefjord og Larvik er gode kommuner å etablere seg i, jobbe og bo i, men de har ulike forutsetninger og prioriterer ulikt. Jeg er stolt av Larvik!

Overskriften på artikkelen er: Sandefjord er en ja-kommune. Det er de sikkert, men en sak har de tidligere sagt et rungende nei til. Det er å etablere kjøpesentre utenfor sentrum. Her har de uten tvil vært mye bedre enn Larvik. Nå har de sagt ja til en del på Foksrød, og det tynnes noe blant butikkene i sentrum. Vil vi i Larvik ha en kommune som tiltrekker seg unge mennesker, med og uten barn, må vi satse på sentrum. Hele kommunen vil tjene på det. Stem for et levende sentrum på valgdagen!