Heltidskultur i helse og omsorgssektoren

I disse tider med Koronavirus og alle landets kommuner er nærmest i en unntakstilstand, blir det arbeidet til alle døgnets tider med kriseledelse og iverksettelse av tiltak for å bedre beredskapen som igjen vil hindre og redusere spredning av smitte. Hver og en av oss må bidra med det vi kan og det er faktisk så enkelt som å ta nødvendige forholdsregler som sentrale og lokale myndigheter oppfordrer oss til. Mange velger også å kalle dette for en felles dugnad og det er det i høyeste grad. Dette skal vi stå sammen om!

Det som også har et stort fokus om dagen er våre helsearbeidere. De hylles for arbeidet de gjør og det med rette. De gjør en formidabel jobb og setter andre foran seg selv! Mer enn noen gang ser vi viktigheten og betydningen av begrepet «pleie og omsorg». Larvik kommune har et mangfold av tjenester og virksomheter innen tjenesteområdet Helse og Omsorg. Kommunens helsepersonell utfører daglig faglige tjenester og omsorgstjenester som skaper den nødvendige tryggheten pasienter og pårørende skal ha.

I dagens situasjon med mange av våre helsearbeidere i hjemme-karantene, ser vi mange tidligere helsearbeidere som stiller seg til disposisjon og vil bidra. Det er jo helt fantastisk men det sier også noe om at vi trenger flere ansatte rekruttert inn i helsesektoren for framtiden. Antall yrkesaktive vil gå ned og antall pensjonister vil øke framover. Da må vi gjøre noe for å møte dette og en god arbeidsgiver skaper attraktive arbeidsplasser. Vi må få fram betydningen av ansattes lønns – og arbeidsforhold i kommunal sektor. Vi må ta inn flere lærlinger, vi må øke fagutdanningen, vi må legge til rette for arbeidstidsordninger som følger samfunnsutviklingen.

Det å skulle forme framtidas omsorgstjenester handler også om å skape en heltidskultur. Dette handler om å sikre kvalitet og tilstrekkelig kompetanse i tjenestene. Det er et betydelig arbeidskraftpotensial i å redusere deltid å øke stillingene til de som i dag jobber i sektoren. Faste og hele stillinger er en vinn-vinn situasjon der alle involverte parter kommer bedre ut av det. Tjenestekvaliteten øker, de ansatte får en forutsigbar arbeidstid og ikke minst ei lønn å leve av!

Larvik kommune har en løpende prosess på en opptrappingsplan for heltidskultur med mål og forslag til tiltak. I disse Korona- tider hvor Larvik kommune etterspør flere helsearbeidere og det er behov for økte ressurser i helsesektoren, er det en nå en riktig anledning å la våre ansatte med små stillinger i helse sektoren få økt sin stilling. Dette handler også om å bruke tilgjengelige ressurser med allerede kjent og god kompetanse.

Rune Høiseth

leder Larvik Arbeiderparti

Leder