Ordfører Rune Høiseth vil ha Nesjar med i Pilgrimsleden

Da han leste i ØP at Vestfold fylkeskommune ikke ville ha med Nesjar i pilgrimsleden gjennom Vestfold, "grep han pennen fatt" og sendte dette brevet dit:

Konstituert Kulturdirektør Tor Skytøen

Vestfold Fylkeskommune

Nesjar må med i «Pilegrimsleden «

Viser til tidligere oppslag i Østlands-Posten og uttalelser fra saksbehandler Cathrine S. Engebretsen og Reidar Kjær i Tunsbergledens venner vedr en pilegrimsrute fra Larvik til Tønsberg som en del av Olavsveiene til Trondheim. Når det også nevnes et Europeisk kulturveinett i Skandinavia, blir bekymringen min stor om ikke sørfylket og Brunlanes også blir en del av dette.

For meg og flere med meg handler ikke dette her om faglig historisk uenighet men om å sette Brunlanes og Nesjar-leden på kartet og som en del av et helhetlig vikingfylket i Vestfold. Når det trekkes frem morgendagens pilegrimer i Europa som vil reise nordover til Nidaros mener jeg det er av stor betydning for Larvik kommune at Nesjar og Helgeroa blir en del av en markedsført rute og de mulighetene som ligger der sammen med Telemark og nå er vi jo også snart et fylke . Nesjar-leden kan bli et viktig bindeledd mellom Vestfold og Telemark.

I 2016 var det en storstilt markering av slaget på Nesjar. 1000 år siden dette slaget og senere kom slaget på Stiklestad . Nesjar Teaterforening har nå årlige oppsetninger med «Nesjar-spelet og det er reist et fantastisk flott monument i Helgeroa havn til minne om dette , om kristningen av Norge. Det er sammenhenger og det er derfor jeg ønsker at Nesjar - leden blir en del av en pilegrimsled.

Hva er status på dette tiltaket / planene nå ? Og er det noe Larvik kommune eller frivillige lag og foreninger kan bidra med , så er jeg sikker på flere vil stille opp. . Dette her er av stor betydning for oss , at Nesjar -leden blir en del av den tenkte pilegrimsleden.

Ber om en snarlig tilbakemelding .

Mvh 

Rune Høiseth
 Ordfører
 Politisk ledelse, Ordførerkontoret

telefon: 33 17 10 00 / 982 31 620


larvik.kommune.no
 Facebook

Ordførerkandidaten