Strategidokumentet er vel i havn.

AP, SP, MDG, V og SV fikk vedtatt et budsjett som viser at det grønne skiftet er i gang i Larvik. AP godt fornøyd med resultatet, selv om det ikke var mulig å finne de store midlene til endring.

original_1478638994_63255

Det var likevel rom for satsning både på vedlikehold av og investering i nye gang- og sykkelveier og skolefrukt. Syns du koplinga mellom gang - og sykkelveier og skolefrukt er litt rar? Svaret finner du på side 2 i Aps program: «Vi vet vi må endre oss. De lokale og globale miljøutfordringene krever det. Men heldigvis blir endringene gode. Grønnere hverdag, tryggere trafikk, mer forebygging og et sunnere liv. Dette blir bra!» Viktige saker som økt tilskudd mot mobbing og for bedre integrering kom også på plass sammen med barneergoterapeut og trivselstiltak på sykehjem for å nevne noe. Nytt kjøkken til Frelsesarmeen er høyst fortjent, de gjør en flott innsats. Også noen lag og foreninger fikk tilskudd. For å lese hele fellesforslaget må du klikke på vedlegget.