Larvik Arbeiderpartis vedtekter

Vedtatt på ekstraordinært årsmøte i 2017