By- og stedsutvikling

Både sentrum og tettsteder er viktig for Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet ønsker at by - og stedsutvikling skal være en demokratisk prosess, som aktivt skal involvere befolkningen. Vi er opptatt av å føre en politikk som satser på å styrke bysentrum i Larvik, som bidrar til en attraktiv by for både næringsliv, nye arbeidsplasser og økt bosetting. Vi vil ha ny jernbanestasjon i Kongegata, nettopp for å styrke nåværende sentrum. Våre tettsteder skal få utvikle seg, slik at hele kommunen skal være et godt sted å leve og bo for både unge og gamle.

Larvik Arbeiderparti vil:

* At Indre havn skal forbli åpen mellom Tollboden og Skottebrygga, og sikre arealene som møte- og aktivitetsplass for ungdom (i alle aldre)

* Sikre at området rundt Kirkestredet, Tollerodden og Skottebrygga får bevare sin kulturhistoriske egenart. 

* Styrke sentrum ved å etablere kommunale funksjoner og arbeidsplasser sentrumsnært

* At Larvik læringssenter skal ligge sentrumsnært

* Utvikle kommunale boligområder og selge boligtomter til selvkost

* Prioritere eksisterende og nye grøntområder og parker.At det ved fortetting skal fokuseres på kvalitet, dette innebærer at det skal legges vekt på historie, kulturmiljø, landskap, estetikk og type bebyggelse som er i område fra før. 

* Ta vare på lokalmiljøenes særpreg. Kommunens vedtatte verneplaner skal følges i hele kommunen

* Jobbe for et godt kollektivtilbud i hele kommunen 

* Støtte utbygging av mobilt bredbånd og fiber slik at alle har tilgang

* Utnytte Larviks sentrale posisjon i regionen Vestfold og Telemark

* Jobbe aktivt for at Larvik skal få statlige midler via Byvekstavtale som stimulerer til mindre bilbruk og økning i tilbud av kollektivtransport

* At boplikten opprettholdes i de områder der det er i dag

* At det utarbeides ny bevaringsplan for Nevlunghavn  

Er du enig? Stem Arbeiderpartiet – og husk, det er 2 valg – kommune og fylke

Indre Havn Foto: John Nilsen

Foto: John Nilsen

I Helgeroa

På plass i Helgeroa - et av våre tettsteder

Er du enig med Larvik Arbeiderparti om By- og stedsutvikling?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker