Larvik skal bidra i klimakampen

Klima og miljø er et viktig satsingsområde for Arbeiderpartiet

Klimaendringene er vår tids største utfordring. Skal Larvik være en del av problemet eller skal vi være en del av løsningen? Det er spørsmålet vi må stille oss nå. I Arbeiderpartiet vil vi være en del av løsningen. Med en grønnere kommune skal vi gjøre miljøet bedre og Larvik til et bedre sted å bo. Vi skal gjøre det enklere for folk å ta miljøvennlige valg. Mye er allerede gjort. Men vi vil gjøre mer. Slik at vi alle kan bidra positivt i klimakampen.


Natur- og friområder er viktig, både for oss mennesker og for klima og miljø. Vi vil bidra her også.


Larvik Arbeiderparti vil bl.a.:


* Utarbeide en konkret tiltaksplan mot plast- og marin forsøpling i samarbeid med våre nabokommuner

* Legge kommunens klimaregnskap til grunn for fremtidig planlegging 

* Jobbe mot deponi for uorganisk avfall i Brevik

* Være pådriver for etablering av fjernvarme ved utvikling av nye bolig- og næringsområder 

* Øke utskiftingstakten på vann og avløp, for å fjerne asbestrør og for å sikre rent drikkevann og redusere utslipp av spillvann

* At kommunens bygningsmasse skal oppgraderes for å møte nåtidens klima og energiutfordringer

* Styrke vedlikeholdet av kommunens bygningsmasse, for å redusere behovet for store kostbare utskiftingsprosjekter

* At bærebjelken ved planlegging av nye bolig og næringsområder skal være kollektivtrafikk og sykkelveier

* Øke kapasiteten på borebrønner ved Naugfoss vannverk, for å sikre vannforsyningen

* Ha by-sykkelordning i Larvik og Stavern, en ordning der man kan leie sykkel i bynære strøk

* Utvide sykkelveinettet i kommunen på en helhetlig måte

* Ivareta matjorda. Der det legges beslag på matjord på grunn av utbygging, skal minimum det samme areal dyrkbar mark av samme kvalitet istandsettes et annet sted i kommunen

* Sikre 100 meters beltet, og fjerne stengsler i strandsonen

* Tilrettelegge populære friområder bedre. De skal holdes ryddige og det skal være tilgang til toaletter i utvalgte friområder


Er du enig? Stem Arbeiderpartiet – og husk, det er 2 valg – kommune og fylke.

Grønnere hverdag
Bier er viktig

Vi må bevare biene.

Lyn

Varmere, villere, våtere eller......

Er du enig med Larvik Arbeiderparti om Larvik skal bidra i klimakampen?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker